dijous, 23 de febrer de 2017

Erasmus+ 2017

Referència: DOGC núm. 7314 (22/02/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/22/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat del programa Erasmus+ i de la convocatòria corresponent a l'any 2017, i s'adapta el marc general que regeix les convocatòries europees del programa Erasmus+ a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 22 de febrer de 2017

Prova d'accés al cicle formatiu de grau superior de tècnic en tècniques d'actuació teatral 17-18

Referència: DOGC núm. 7313 (21/02/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/250/2017, de 9 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2017-2018.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 21 de febrer de 2017

Prova d'accés al cicle formatiu de grau mitjà de tècnic d'animació en circ 17-18

Referència: DOGC núm. 7313 (21/02/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/249/2017, de 9 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, corresponent al curs 2017-2018.
Enllaç: convocatòria.


dijous, 16 de febrer de 2017

Cicle formatiu de grau superior de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Referència: DOGC núm. 7310 (16/02/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/18/2017, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.
Enllaç: currículum.

dilluns, 13 de febrer de 2017

Proves d'accés als cicles de formació professional inicial, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 i 3 2017

Referència: DOGC núm. 7307 (13/02/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/182/2017, de 3 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2017.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 8 de febrer de 2017

Cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal

Referència: DOGC núm. 7304 (08/02/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/15/2017, de 31 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal.
Enllaç: currículum.


divendres, 3 de febrer de 2017

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Referència: DOGC núm. 7301 (03/02/2017)
Departament: Ensenyament
DECRET 8/2017, de 31 de gener, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ, i se n'estableix el currículum.
Enllaç: currículum.


divendres, 20 de gener de 2017

Ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i regulació de la prova d'accés

Referència: DOGC núm. 7291 (20/01/2017)
Departament: Ensenyament
DECRET 5/2017, de 17 de gener, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés, per incloure-hi diverses especialitats i potenciar diferents perfils dins de cada especialitat.


divendres, 13 de gener de 2017

Cicle formatiu de grau mitjà d'impressió gràfica

Referència: DOGC núm. 7286 (13/01/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/3/2017, de 9 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'impressió gràfica.
Enllaç: currículum.

dilluns, 2 de gener de 2017

Cicle formatiu de grau mitjà d'estètica i bellesa

Referència: DOGC núm. 7278 (02/01/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/352/2016, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'estètica i bellesa.
Enllaç: currículum.

dilluns, 26 de desembre de 2016

Cicle formatiu de grau superior d'assessoria d'imatge personal i corporativa

Referència: DOGC núm. 7272 (22/12/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/337/2016, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'assessoria d'imatge personal i corporativa.
Enllaç: currículum.

diumenge, 25 de desembre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de comerç internacional

Referència: DOGC núm. 7272 (22/12/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/336/2016, de 13 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de comerç internacional.
Enllaç: currículum.

dilluns, 5 de desembre de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà d'emergències i protecció civil

Referència: DOGC núm. 7261 (05/12/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/320/2016, de 16 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències i protecció civil.
Enllaç: currículum.

dimarts, 29 de novembre de 2016

Proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat en ESO i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental més de 18 anys 2017

Referència: DOGC núm. 7257 (29/11/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2673/2016, de 21 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2017.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 24 de novembre de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència

Referència: DOGC núm. 7254 (24/11/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/313/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència.
Enllaç: currículum.

dimarts, 22 de novembre de 2016

Programes de formació i inserció el curs 2016-17

Referència: DOGC núm. 7250 (18/11/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2565/2016, de 16 de novembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció el curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 21 de novembre de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà de manteniment de material rodant ferroviari

Referència: DOGC núm. 7250 (18/11/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/305/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment de material rodant ferroviari.
Enllaç: currículum.

dissabte, 19 de novembre de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà de navegació i pesca de litoral

Referència: DOGC núm. 7250 (18/11/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/304/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de navegació i pesca de litoral.
Enllaç: currículum.

divendres, 18 de novembre de 2016

Bases programes de formació i inserció

Referència: DOGC núm. 7249 (17/11/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/303/2016, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 17 de novembre de 2016

Accions d'orientació i acompanyament a la inserció 2016

Referència: DOGC núm. 7247 (15/11/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
RESOLUCIÓ TSF/2534/2016, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 15 de novembre de 2016

Bases accions d'orientació i acompanyament a la inserció

Referència: DOGC núm. 7247 (15/11/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
ORDRE TSF/301/2016, de 4 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció.

divendres, 11 de novembre de 2016

Programa Treball i Formació

Referència: DOGC núm. 7243 (09/11/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.

dijous, 10 de novembre de 2016

Programa d'innovació "Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les olimpíades d'FP Skills”.

Referència: DOGC núm. 7243 (09/11/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2481/2016, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Programa d'innovació "Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les olimpíades d'FP Skills”.
Enllaç: programa.

dimecres, 9 de novembre de 2016

Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea

Referència: DOGC núm. 7243 (09/11/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2480/2016, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.
Enllaç: programa.

divendres, 4 de novembre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de producció d'audiovisuals i espectacles

Referència: DOGC núm. 7240 (04/11/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/291/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de producció d'audiovisuals i espectacles.
Enllaç: currículum.

dimecres, 26 d’octubre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers

Referència: DOGC núm. 7234 (26/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/282/2016, de 14 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers.
Enllaç: currículum.

dimarts, 25 d’octubre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Referència: DOGC núm. 7233 (25/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/281/2016, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.
Enllaç: currículum.

dijous, 20 d’octubre de 2016

Prova d'avaluació de quart de l'ESO: directrius i convocatòria 2016-17

Referència: DOGC núm. 7230 (20/10/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2319/2016, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2016-2017.

dimarts, 18 d’octubre de 2016

Cicle formatiu de grau superior d'estètica integral i benestar

Referència: DOGC núm. 7228 (18/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/272/2016, de 6 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estètica integral i benestar.
Enllaç: currículum.


dimarts, 11 d’octubre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de caracterització i maquillatge professional

Referència: DOGC núm. 7223 (10/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/265/2016, de 19 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de caracterització i maquillatge professional.
Enllaç: currículum.

dilluns, 10 d’octubre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de gestió forestal i del medi natural

Referència: DOGC núm. 7223 (10/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/264/2016, de 19 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió forestal i del medi natural.
Enllaç: currículum.

dimarts, 4 d’octubre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de transport marítim i pesca d'altura

Referència: DOGC núm. 7219 (04/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/259/2016, de 26 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de transport marítim i pesca d'altura.
Enllaç: currículum.


dilluns, 3 d’octubre de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar

Referència: DOGC núm. 7218 (03/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/260/2016, de 26 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar.
Enllaç: currículum.

divendres, 23 de setembre de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà de confecció i moda

Referència: DOGC núm. 7209 (20/09/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/239/2016, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de confecció i moda.
Enllaç: currículum.

dimarts, 20 de setembre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de patronatge i moda

Referència: DOGC núm. 7209 (20/09/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/238/2016, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de patronatge i moda.
Enllaç: currículum.

dijous, 8 de setembre de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electromecànic

Referència: DOGC núm. 7200 (07/09/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/227/2016, de 24 d'agost, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electromecànic.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 7 de setembre de 2016

Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 7199 (06/09/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2014/2016, de 29 d'agost, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 5 de setembre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial

Referència: DOGC núm. 7198 (05/09/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/228/2016, de 24 d'agost, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial.
Enllaç: convocatòria.

dissabte, 27 d’agost de 2016

Finançament addicional als centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2016-17

Referència: DOGC núm. 7190 (24/08/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1986/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 26 d’agost de 2016

Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials 2016-17

Referència: DOGC núm. 7190 (24/08/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1985/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 25 d’agost de 2016

Despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres d'educació especial 2016-17

Referència: DOGC núm. 7190 (24/08/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1984/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.


dimecres, 24 d’agost de 2016

Escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social

Referència: DOGC núm. 7190 (24/08/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1983/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 8 d’agost de 2016

Programa Joves per l'ocupació 2016-17

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
RESOLUCIÓ TSF/1912/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'ocupació.
Enllaç: convocatòria.

diumenge, 7 d’agost de 2016

Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2016

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
RESOLUCIÓ TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Enllaç: convocatòria.

dissabte, 6 d’agost de 2016

Programa Fem Ocupació per a Joves 2016-17

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
RESOLUCIÓ TSF/1910/2016, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa Fem Ocupació per a Joves.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 5 d’agost de 2016

Bases contractació en pràctiques de joves del Programa de Garantia Juvenil

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
ORDRE TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Enllaç: bases.

dijous, 4 d’agost de 2016

Bases del programa Fem Ocupació per a Joves

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
ORDRE TSF/212/2016, de 29 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Fem Ocupació per a Joves.
Enllaç: bases.

dijous, 28 de juliol de 2016

Finançament addicional els centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/197/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.
Enllaç: bases.

dimecres, 27 de juliol de 2016

Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/196/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.
Enllaç: bases.

dimarts, 26 de juliol de 2016

Despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d'educació especial

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/195/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial.
Enllaç: bases.