dimecres, 27 d’octubre de 2010

Proves extraordinària i ordinària dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments

Referència: DOGC núm. 5742 - 26/10/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3345/2010, de 6 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2010-2011 dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 78073)