dimecres, 24 de maig de 2006

Reflexions al voltant de la prova d'accés als CFGM (I)

Fa pocs dies s'ha donat a conèixer els resultats de la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. A la ciutat on visc el percentatge d'aprovats ha estat del 88%, és a dir, gairebé 9 alumnes de cada deu podran matricular-se el proper curs en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Estem parlant, doncs, d'uns alumnes que tot just fa un any que en els seus respectius centres van suspendre. Què ha passat en aquest any?. Segurament una part important han cursat un Programa de Garantia Social, és aquesta la diferència?. O potser és que necessitaven un any més per madurar?. Les Juntes d'Avaluació de l'ESO es van equivocar?. Eren alumnes que s'avorrien a classe?. Els professors dels PGS són molt bons?. Què ha passat?.

La veritat és que potser no hi ha una única resposta. Segurament n'hi ha més d'una, en tot cas la pregunta seria: ¿per què uns alumnes que no han superat l'ESO, i en alguns casos ni tan sols el tercer de l'ESO, un cop fet un Programa de Garantia Social o un curs de preparació a la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, el propi Departament d'Educació els hi reconeix la competència suficient per poder-se matricular en un Cicle Formatiu?.