dimarts, 11 de març de 2008

Convocatòria ajuts per a l'aprenentatge actiu d'idiomes

Referència: DOGC núm. 5088 - 11/03/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/657/2008, de 14 de febrer, per la qual s'obre convocatòria per a l'atorgament d'ajuts a centres educatius públics i privats concertats d'educació secundària de Catalunya per a l'aprenentatge actiu d'idiomes durant el curs 2007-2008. (Pàg. 19436)
Dotació: per alumne oscil•larà entre els 450 euros i els 1.500 euros, segons la qualitat del projecte presentat i la tipologia del centre.
Termini de presentació de sol•licituds: d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.