dissabte, 1 de març de 2008

Convocatòria formació en sectors prioritaris i emergents adreçada a aturats

Referència: DOGC núm. 5081 - 29/02/2008
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual es regulen i convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d'accions de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadors/es en situació d'atur, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de competències professionals requerides per a l'exercici d'una ocupació. (Pàg. 16459)
Dues línies d'actuació:
1. Accions formatives prioritàries per cobrir les necessitats formatives de diferents sectors productius incloses en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya.
2. Accions prioritàries per cobrir les necessitats formatives de diferents sectors que permetin l'impuls de noves ocupacions relacionades amb activitats emergents, noves demandes socials, noves tecnologies i gestió respectuosa del medi ambient.