dijous, 15 de gener de 2009

Ordenació i currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial

Referència: DOGC núm. 5297 - 15/01/2009
Departament: Educació
DECRET 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. (Pàg. 2009)