dimarts, 30 de desembre de 2008

Procés d'avaluació i aspectes organitzatius del batxillerat

Referència: DOGC núm. 5287 - 30/12/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. (Pàg. 94518)