dijous, 29 d’octubre de 2009

Proves dels certificats dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial

Referència: DOGC núm. 5494 - 29/10/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2965/2009, de 21 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinàries i ordinàries corresponents al curs de 2009-2010 dels certificats dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 80646)