dimarts, 31 d’agost de 2010

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic 2010-11

Referència: DOGC núm. 5704 - 31/08/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/423/2010, de 26 de juliol, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l'alumnat escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2010-2011. (Pàg. 65574)
Termini: fins al 30 de setembre de 2010