dimarts, 10 d’agost de 2010

Decret d'autonomia dels centres educatius

Referència: DOGC núm. 5686 - 05/08/2010
Departament: Educació
DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.