dijous, 7 d’abril de 2011

Convocatòria i bases reguladores de places de residència del Complex Educatiu de Tarragona 2011-2012

Referència: DOGC núm. 5854 - 07/04/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/51/2011, de 30 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'adjudicació de places de residència a l'alumnat escolaritzat als centres educatius del Complex Educatiu de Tarragona, i s'obre la convocatòria pública per al curs escolar 2011-2012. (Pàg. 21002)