dimecres, 10 d’agost de 2011

Premis Catalunya d'Educació 2011

Referència: DOGC núm. 5939 - 10/08/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1957/2011, de 27 de juliol, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d'ensenyament i institucions impulsors de l'escola catalana, corresponents a l'any 2011. (Pàg. 44848)