dimarts, 30 d’agost de 2011

Convocatòria i bases de diversos programes adreçats a centres educatius privats 2011

Referència: DOGC núm. 5952 - 30/08/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/205/2011, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvencions adreçats a centres educatius privats, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2011. (Pàg. 46462)
Programa A: escolarització d'infants de zero a tres anys.
Programa B: despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.
Programa C: suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació.