dissabte, 26 de gener de 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura

Referència: DOGC núm. 6301 (25/01/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 53/2013, de 22 de gener, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura.
Enllaç: currículum.