dimecres, 13 de febrer de 2013

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa 2013-14

Referència: DOGC núm. 6314 (13/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/186/2013, de 29 de gener, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2013-2014.
Enllaç: convocatòria.