divendres, 28 de juny de 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior de construccions metàl•liques

Referència: DOGC núm. 6406 (28/06/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 185/2013, de 25 de juny, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de construccions metàl•liques.
Enllaç: currículum.