divendres, 5 de juliol de 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior d’automoció

Referència: DOGC núm. 6411 (05/07/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 188/2013, de 2 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’automoció.
Enllaç: currículum.