dijous, 12 de juny de 2014

Programa Treball i Formació adreçat a beneficiari de la renda mínima d'inserció 2014

Referència: DOGC núm. 6642 (12/06/2014)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de lucre.