divendres, 6 de juny de 2014

Mòduls econòmics de les accions formatives professionals per a l'ocupació

Referència: DOGC núm. 6638 (05/06/2014)
Departament: Empresa i Ocupació
RESOLUCIÓ EMO/1237/2014, de 2 de juny, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics aplicables a les accions formatives professionals per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores aturades, que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya.