dijous, 31 de juliol de 2014

Accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació 2014

Referència: DOGC núm. 6676 (31/07/2014)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/235/2014, de 28 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.