dimecres, 9 de juliol de 2014

Modificació del coeficient del curs de preparació i en la formació de les proves d'accés als cicles formatius

Referència: DOGC núm. 6660 (09/07/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1585/2014, de 2 de juliol, per la qual es modifica el coeficient aplicable a la qualificació obtinguda en el curs de preparació i en la formació de les proves d'accés als cicles formatius.
Enllaç: modificació.