dimarts, 30 de setembre de 2014

Programa Treball i Formació adreçat a persones de la renda mínima d'inserció 2014

Referència: DOGC núm. 6717 (30/09/2014)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/288/2014, de 25 de setembre, que modifica l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de lucre.