dijous, 4 de setembre de 2014

Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles 2014

Referència: DOGC núm. 6700 (04/09/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2017/2014, de 25 d'agost, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2014.
Enllaç: convocatòria.