divendres, 24 d’octubre de 2014

Obtenció de certificats de professionalitat no finançats amb fons públics

Referència: DOGC núm. 6734 (23/10/2014)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/311/2014, de 10 d'octubre, que modifica l'Ordre EMO/186/2014, de 16 de juny, per la qual es regula el procediment d'autorització per a la impartició de les accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat no finançades amb fons públics, a Catalunya.
Enllaç: regulació.