dijous, 23 d’octubre de 2014

Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius

Referència: DOGC núm. 6734 (23/10/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2337/2014, de 14 d'octubre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.