dimarts, 7 d’abril de 2015

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2014-15

Referència: DOGC núm. 6845 (07/04/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/621/2015, de 20 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2014-2015.
Enllaç: convocatòria.