dimecres, 6 de maig de 2015

Subvencions pels centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2014-15

Referència: DOGC núm. 6865 (06/05/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/109/2015, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2014-2015.