divendres, 1 de gener de 2016

Compensació de la despesa de les pràctiques en empreses dels beneficiaris de la Garantia Juvenil 2015

Referència: DOGC núm. 6982 (23/10/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/369/2015, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per compensar la despesa de les pràctiques en empreses de les persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, en el marc del programa d'Experiències Professionals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.