divendres, 8 de gener de 2016

Proves d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran 2016

Referència: DOGC núm. 7033 (08/01/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/3055/2015, de 21 de desembre, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2016.
Enllaç: convocatòria.