dijous, 8 de setembre de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electromecànic

Referència: DOGC núm. 7200 (07/09/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/227/2016, de 24 d'agost, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electromecànic.
Enllaç: convocatòria.