dimecres, 7 de setembre de 2016

Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 7199 (06/09/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2014/2016, de 29 d'agost, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.