dijous, 6 de juliol de 2006

Quan el director sempre té raó

La tendència en moltes organitzacions, educatives o no, és la de que el director sempre té raó. Pràcticament ningú s'atreveix a portar-li la contrària al seu superior doncs hi ha la percepció de que poses el teu lloc de treball en perill. Jo li he de portar la contrària?, es diuen els uns als altres, ja s'ho farà responen altres.
D'aquesta forma el director es reaferma cada cop més en les seves creences i satisfaccions. Convençut de que les seves opinions i propostes són les adequades en cada moment i circumstàncies. En les nostres institucions escolars es dóna molt aquest fet doncs qui més qui menys té clar que no es vol complicar la vida ni el lloc de treball. Si ho diu el director, què vols que faci jo, portar-li la contrària?. I qui dia passa, any empeny.
Això sí, si algú s'atreveix a contradir al director, o a expressar una opinió contrària, o a fer una proposta agosarada llavors, ai las!, llavors aquell queda marcat a foc i és mal vist per la resta de comparses de l'entorn del director. Oi que sí, senyor director?.