dissabte, 29 de desembre de 2007

Convocatòria anticipada d'escoles taller

Referència: DOGC núm. 5037 - 28/12/2007
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/3843/2007, de 27 de desembre, per la qual s'obre convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes relatius al Programa d'escoles taller durant els anys 2008-2009. (Pàg. 57580)
Termini: finalitza el dia 31 de gener de 2008, aquest inclòs