dijous, 28 de febrer de 2008

Convocatòria programa Forma i Contracta

Referència: DOGC núm. 5080 - 28/02/2008
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/541/2008, de 22 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació adreçades a treballadors en situació d'atur al 2008. (Pàg. 15922)
Objectiu: accions de formació amb compromís de contractació adreçades a treballadors en situació d'atur