divendres, 11 d’abril de 2008

Correcció d’errada convocatòria formació en sectors prioritaris i emergents adreçada a aturats

Referència: DOGC núm. 5109 - 11/04/2008
Departament: Treball
CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual es regulen i convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d'accions de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadors/es en situació d'atur, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de competències professionals requerides per a l'exercici d'una ocupació (DOGC núm. 5081, pàg. 16459, de 29.2.2008). (Pàg. 28063)