divendres, 3 d’octubre de 2008

Correció d'errada convocatòria proves certificat de formació instrumental i títol de graduat en educació secundària obligatòria per a majors de divuit

Referència: DOGC núm. 5228 - 03/10/2008
Departament: Educació
CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució EDU/2770/2008, de 5 de setembre, per la qual es convoca la realització de proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys (DOGC núm. 5218, pàg. 69468, de 18.9.2008). (Pàg. 71845)