dilluns, 19 d’abril de 2010

Bases i convocatòria dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals i blocs escolars a Internet

Referència: DOGC núm. 5610 - 19/04/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/234/2010, de 12 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals i blocs escolars a Internet adreçada als centres educatius d'ensenyament no universitari de Catalunya, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2009-2010. (Pàg. 30220)
Termini: finalitza el dia 30 d'abril de 2010.