dimarts, 20 d’abril de 2010

Convocatòria de plans de formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Referència: DOGC núm. 5610 - 19/04/2010
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1145/2010, d'1 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de 2010 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. (Pàg. 30245)
Termini d'execució dels plans: entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de març de 2011.