dijous, 1 d’abril de 2010

Convocatòria per a impartir els PQPI corresponents al curs escolar 2010-11

Referència: DOGC núm. 5600 - 01/04/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/919/2010, de 24 de març, per la qual s'obre la convocatòria d'autorització als establiments per a impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2010-2011. (Pàg. 25894)
Termini: 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.