dimarts, 29 de juny de 2010

Convocatòria per a impartir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius i relació de centres

Referència: DOGC núm. 5658 - 28/06/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2102/2010, de 15 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2010-2011, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació. (Pàg. 49564)