dijous, 1 de juliol de 2010

Convocatòria dels Premis Catalunya d'Educació 2010

Referència: DOGC núm. 5658 - 28/06/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2103/2010, de 17 de juny, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2010. (Pàg. 49591)