dijous, 30 de setembre de 2010

Calendari per renovar els membres dels consells escolars

Referència: DOGC núm. 5725 - 30/09/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2962/2010, de 14 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. (Pàg. 71554)
Inici del procés: no abans del dia 2 de novembre de 2010.
Constitució de les meses electorals: abans del dia 12 de novembre de 2010.
Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre de 2010.