dilluns, 31 de gener de 2011

Criteris per resoldre situacions d'empat en el procés de preinscripció i matrícula per al curs 2011-12

Referència: DOGC núm. 5807 - 31/01/2011
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/9/2011, de 25 de gener, d'aplicació dels criteris complementaris per resoldre situacions d'empat en el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2011-2012. (Pàg. 5634)