dijous, 3 de febrer de 2011

Proves d'accés als ensenyaments de tècnic de diveroso esports al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran 2011

Referència: DOGC núm. 5809 - 02/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/197/2011, de 4 de gener, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern i de futbol i futbol sala al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2011. (Pàg. 6109)