dilluns, 14 de març de 2011

Convocatòria del programa Forma i Contracta 2011

Referència: DOGC núm. 5836 - 14/03/2011
Departament: Empresa i Ocupació
RESOLUCIÓ EMO/638/2011, de 24 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a l'any 2011. (Pàg. 15384)