dimarts, 8 de març de 2011

Proves per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i del GESO per a majors de 18 anys

Referència: DOGC núm. 5832 - 08/03/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/593/2011, d'1 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. (Pàg. 13968)