dijous, 17 de març de 2011

Directrius i convocatòria de la prova d'avaluació de l'educació primària 2010-2011

Referència: DOGC núm. 5839 - 17/03/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/683/2011, de 8 de març, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2010-2011. (Pàg. 16023)