dijous, 1 de setembre de 2011

Reutilització de llibres de text en els ensenyaments obligatoris

Referència: DOGC núm. 5954 - 01/09/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/206/2011, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics per al foment de la reutilització de llibres de text en els ensenyaments obligatoris. (Pàg. 46621)