divendres, 13 d’abril de 2012

Mesures excepcionals que afecten el pagament delegat

Referència: DOGC núm. 6107 (13/04/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/26/2012, de 10 d'abril, d'aplicació de mesures excepcionals que afecten el personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat.
Enllaç: acord.