dimarts, 24 d’abril de 2012

Subvencions a centres que imparteixen educació primària per realitzar activitats en llengua estrangera 2012

Referència: DOGC núm. 6114 (24/04/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/101/2012, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats de Catalunya que imparteixen educació primària per realitzar activitats extraescolars o complementàries en llengua estrangera, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.